วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

วันที่ 11 เม.ย.2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับผู้นำชุมชน อปพร. หน่วยบริการประชาชนในพื้นที่
จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตำบลแม่หล่าย "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
โดยดำเนินโครงการช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.2566


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th