วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เมษายน 2567 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง
เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th