วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลแม่หล่ายเปิดกิจกรรมโครงการ "ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566"
เปิดจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่หล่าย
ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เจ้าหน้าตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนฯ อปพร. และทีมกู้ชีพเมืองชัยเทศบาลตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com