วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ตำรวจหน่วยบริการประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่

โดย นายสัมพันธ์ เครื่องสนุก กำนันตำบลแม่หล่าย(ประธานอปพร.เทศบาลตำบลแม่หล่าย) เป็นผู้กล่าวรายงานได้เน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น
เพราะพื้นที่เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการเดินทาง
เพราะติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101(สี่เลน)และ101(เดิม) จึงทำให้มีปริมาณรถวิ่งผ่านไปมาจำนวนมากในช่วงเทศกาลหยุดยาว
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย การเกิดเหตุซ้ำซ้อนรวมถึงการให้บริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางเพราะทุกชีวิตมีค่า

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหต"” ในช่วง 7วันอันตราย ของจังหวัดแพร่
และของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567

พร้อมกันนี้ นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย ได้มอบเครื่องดื่มและอาหารว่างให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่หล่าย อปพร.เทศบาลตำบลแม่หล่าย ทีมงานกู้ชีพเมืองไชย
และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลแม่หล่าย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th