วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2567 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยมีนายบรรจง ยัพวัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการฯ
และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มแกนนำชุมชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อทำให้สังคมเข้มแข็งมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th