วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 จังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ลงพื้นที่บริการประชาชน ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่หล่าย
ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ประธานคณะกรรมการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ เป็นประธานนำหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดแพร่
ลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก โดยมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยแพทย์ทำการตรวจรักษาด้านโรคทั่วไป
ด้านทันตกรรม และด้านแพทย์แผนไทย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรการกุศล ให้การสนับสนุนและให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่หล่าย และตำบลใกล้เคียง
มีการแจกพันธุ์กล้าไม้ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การให้บริการตัดผม การสาธิตการฝึกอาชีพ การแนะแนวอาชีพ
การให้บริการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ การจัดนิทรรศการ การซ่อมเครื่องมือการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร และอีกหลายหน่วยงาน 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com