คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการอบรมกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ประจำปี 2564

วันที่ 22 มิ.ย.2564 เทศบาลตำบลแม่หล่ายจัดโครงการอบรมกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง ในหัวข้อเรื่อง สีสันบนลายผ้าเพิ่มมูลค่าผ้ามัดย้อม
โดยมีนางรัตนา ก้อนทอง ร่วมด้วยทีมวิทยากรสอนเกี่ยวกับเทคนิคการมัดย้อมผ้าลวดลายต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการย้อมผ้าด้วยคราม (แบบเย็น)

และวันที่ 23 มิ.ย.2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การประดับและตกแต่งผ้าในงานพิธี
โดยมีนายพงศกร เสนาธรรม ร่วมด้วยทีมวิทยากรสอนเกี่ยวกับเทคนิคและรูปแบบการผูกผ้าและการจีบผ้าลายต่างๆ 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com