วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป
ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ทั้งนี้ได้กิจกรรมการพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น
การจัดนิทรรศการผลงานของท้องถิ่น และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะทั้งภายในสำนักงานและถนนสาย 101 (เดิม) 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com