วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
การอบรมให้ความรู้การใช้ไม้ง่ามระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งร่วมกับกับสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย ได้ให้ความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่
จัดบุคลากรในหน่วยงาน และสถานที่ในการเข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งยังมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรม
ซึ่งการอบรมให้ความรู้การใช้ไม้ง่ามระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งในครั้งนี้ นำโดย พ.ต.ท.สนิท นาระกันทา สวป.สภ.เมืองแพร่ ,
ชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองแพร่ , ร้อยเวร20 และสายตรวจ สภ.เมืองแพร่ เข้าถ่ายทอดความรู้การใช้ไม้ง่าม ระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งให้กับชุมชนและเพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าถึงที่เกิดเหตุ
ตลอดจนสามารถลดความสูญเสียชีวิต ร่างกายทรัพย์สิน อันเกิดแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ตามหลักยุทธวิธีและแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นมาตรฐานสากล


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th