วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลแม่หล่าย ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลแม่หล่าย ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลแม่หล่าย ประจำปี 2567
ในระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายการแข่งขันได้แก่
กีฬาฟุตบอล 7 คน และกีฬาแชร์บอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) หมู่ที่ 2 และการแข่งขันกีฬาเปตอง ณ สนามกีฬาหน้าวัดกาซ้องเหนือ หมู่ที่ 3


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th