คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ และบัณฑิตโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภายใต้ชื่อ"ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"ที่บริเวณไหล่คันคลองชลประทานหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย



 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com