วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลแม่หล่าย จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด
และปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th