วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ ห่วงใยด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปี 2567 โดยสภากาชาดไทย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 สารวัตรกำนัน และเจ้าหน้าที่ รพสต.แม่หล่าย
ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลแม่หล่าย ณ บ้านนางมะลิ กะนะลัย บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th