วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่หล่าย
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่)

ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้โดยนายอำเภอเมืองแพร่และนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองแพร่
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่หล่าย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน และหน่วยงานราชการในเขตตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com