วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
งานประเพณีลอยกระทง "ยี่เป็งแม่หล่าย" ประจำปี 2566

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดงานประเพณีลอยกระทง "ยี่เป็งแม่หล่าย"
พิธีเปิดโดยนายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย กล่าวรายงาน
โดยมีนายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ มีกิจกรรมภายในงานได้แก่ การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หล่าย
การแสดงของโรงเรียนบ้านแม่หล่าย โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดแม่บ้านนพมาศ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย-หญิง ประกวดกระทงใบตอง


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th