คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่

วันที่ 25 พ.ย.2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.แม่หล่าย เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวเพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ จ.แพร่ 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com