คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
งานสดุดีสองมหามหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (ปู่พญาพล - พระยาเมืองไชย) ประจำปี 2564

วันที่ 26 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัดงานสดุดีสองมหามหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (ปู่พญาพล - พระยาเมืองไชย)
ณ บริเวณอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โดยมีนายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย เป็นผู้คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรือง
และนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานวางพวงมาลาและกล่าวสุดดีวีรกรรมสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โจ้โก้แม่หล่าย
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเข้าร่วม เพื่อรำลึกถึงคณูปการที่สองมหาวีรบุรุษมีต่อชาวจังหวัดแพร่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com