วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
การจัดงานสดุดีสองมหามหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (ปู่พญาพล - พระยาเมืองไชย) ประจำปี 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัดงานสดุดีสองมหามหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (ปู่พญาพล - พระยาเมืองไชย)
ณ บริเวณอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย เป็นผู้คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรือง
และ นายนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีวีรกรรม
ของสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ อนึ่ง จังหวัดแพร่มีมติกำหนดให้วันที่ 26 กันยายนของทุกปี จัดงานสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่
บริเวณอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โจโก้แม่หล่าย เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของสองมหาวีรบุรุษ
ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้จังหวัดแพร่ในอดีต 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com