วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
งานสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (ปู่พญาพล - พระยาเมืองไชย) ประจำปี 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัดงานสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (ปู่พญาพล - พระยาเมืองไชย)
ณ บริเวณอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โดยมีนายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย เป็นผู้คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรือง
และ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีวีรกรรมของสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่
โดยมีข้าราชการ พนักงาน จากหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และท้องที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

อนึ่ง จังหวัดแพร่มีมติกำหนดให้วันที่ 26 กันยายนของทุกปี จัดงานสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ บริเวณอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่
ณ โจโก้แม่หล่าย เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของสองมหาวีรบุรุษที่ได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้จังหวัดแพร่ในอดีต


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th