วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข

    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
สรุปการประชุมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลแม่หล่าย (26 ต.ค.64)
 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th